RODO

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „ RODO” informujemy:

1. Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest SCK.PL Albert Kuleszo z siedzibą przy ul. Spółdzielców 8k, 72-006 Mierzyn;

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Podstawa przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

3. Korzystając z naszej strony wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SCK.PL Albert Kuleszo z siedzibą przy ul. Spółdzielców 8k, 72-006 Mierzyn;

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Google Analytics, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej, UPS, innej wskazanej przez Państwo firmie kurierskiej;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, do czasu wykorzystania możliwości marketingowych Administratora i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej ( maksymalnie 5 lat) lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych, nie krócej jednak niż wynika to z obowiązującymi przepisami prawa;

6. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Macie Państwo prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – podanie tych danych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy;

9. Kontaktując się z nami w związku z naszą ofertą wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę SCK.PL Albert Kuleszo z siedzibą w 72-006 Mierzyn, ul. Spółdzielców 8k w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich edytowania;

10. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt mailowy (sklep@sck.pl) bądź telefoniczny (+48 91 4318438).

pixel