• 3 lata gwarancji

  3 lata gwarancji

 • Darmowa dostawa

  dostawa za 0zł

 • prawdziwe raty 0%

  prawdziwe raty 0%

 • Paczkomaty

  ponad 20 lat na rynku

Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
sck.pl
___________________________

Szanujemy prywatność naszych Klientów. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach korzystających z naszego Sklepu.


§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Definicje użyte w niniejszej Polityce prywatności:

 • i. Administrator danych osobowych [/Administrator] – podmiot Prowadzący Sklep;
 • ii. UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • iii. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Towarów w Sklepie;
 • iv. Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności Sklepu sck.pl
 • v. Prowadzący Sklep – Pani Agnieszka Kuleszo oraz Pan Albert Kuleszo prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: SCK s.c. Agnieszka i Albert Kuleszo z siedzibą w Mierzynie, ul. Spółdzielców 8K, 72-006 Mierzyn, posiadającej numer NIP 851-280-16-58 oraz numer REGON 812525487, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • vi. Regulamin – regulamin Sklepu sck.pl;
 • vii. Sklep – sklep internetowy sck.pl dostępny pod adresem: www.sck.pl;
 • viii. Towar / Towary – rzeczy ruchome oferowane w Sklepie.

2. Korzystając ze Sklepu akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

3. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie korzystaj ze Sklepu.


§ 2
OCHRONA DANYCH

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Klientów jest Prowadzący Sklep.

2. Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych i wdrożył w Sklepie Politykę bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów.

3. Dostęp do danych osobowych Klientów, mają tylko ci pracownicy Sklepu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z obowiązującą Polityką bezpieczeństwa informacji i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

4. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

1. W czasie korzystania ze Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do korzystania ze Sklepu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

 • i. Dane zbierane podczas rejestracji w Sklepie – niezbędne w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie oraz w celu realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, numer PESEL, adres e-mail i telefon kontaktowy oraz identyfikator ID (login) i hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie.
 • ii. Dane zbierane podczas składania zamówienia w Sklepie – niezbędne dla realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, numer PESEL, adres e-mail i telefon.
 • iii. Dane zbierane podczas dobrowolnego zamieszczania przez Klientów komentarzy pod Towarami oferowanymi w Sklepie, tj. imię i nazwisko, nick / pseudonim, adres e-mail.
 • iv. Dane zbierana podczas wyrażenia zgodny na otrzymywanie Newslettera SCK, będącego informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), tj. imię i nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy.
 • v. Dane zbierane automatycznie – podczas Twojej wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
 • vi. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami – gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon itd.

W jaki sposób wykorzystujemy dane Klientów?

1. Dane osobowe przesyłane podczas korzystania ze Sklepu są przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2. Dane podane przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z usług Sklepu są przetwarzane przez Prowadzącego Sklep i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 • i. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  • i.a. Poczcie Polskiej,
  • i.b. firmie kurierskiej UPS,
  • i.c. firmie kurierskiej wskazanej przez Klienta;
 • ii. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP oraz PESEL wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do działu finansowo-księgowego Sklepu;
 • iii. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy przekazywane w celu realizacji płatności n/w operatorom płatności:
  • iii.a. payU
 • iv. imię i nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy wykorzystywane za uprzednią zgodą Klienta w celach marketingowych, tj. przesyłania Newslettera SCK.

3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Klientach, lub do personalizacji zawartości strony internetowej Sklepu. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Kliencie.

4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a Sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Klienta.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować??

1. Korespondencja z Klientem odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie bądź w inny sposób wskazany przez Klienta kontaktującego się ze Sklepem.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo uzyskania informacji w zakresie danych osobowych, które na jego temat zostały zebrane.

2. W tym celu Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu lub Klient może lub skontaktować się z Prowadzącym Sklep korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce prywatności w rozdziale IVA. KONTAKT.

3. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Udostępnianie informacji o Klientach

1. Przekazane nam dane osobowe traktujemy z należytą troską, gwarantując, iż wszelkie pozyskane dane przetwarzamy z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa wymaganymi przez prawo, od chwili gdy tylko je otrzymamy.

2. Dane osobowe Klientów będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce prywatności.

3. Nie przekazujemy i nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub podmiotom.

4. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, Prowadzący Sklep dane takie udostępni.


§ 3
REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane dobrowolnie.

2. Rejestracja w Sklepie jest obowiązkowa jeśli Klient chce złożyć zamówienie.

3. Rejestracja w Sklepie odbywa się na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu Sklepu.

4. Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.


§ 4
COOKIES

1. Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości Sklepu, monitorujemy które części Sklepu są odwiedzane przez naszych Klientów oraz jak długo trwają ich wizyty.

2. Nasza strona internetowa może wykorzystywać cookies („ciasteczka”), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Klient może zablokować zapisywanie cookies na swoim komputerze, jak również zablokować cookies z naszego serwera.

4. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Sklepie.

5. Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

 • i. dostosowania Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta,
 • ii. zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu,
 • iii. optymalizacji funkcjonowania Sklepu,
 • iv. statystycznych.

6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Prowadzący Sklep.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • i. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • ii. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • iii. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

9. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

10. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • i. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Slepu;
 • ii. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • iii. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • iv. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • v. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

12. Prowadzący Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Prowadzącym Sklep reklamodawców oraz partnerów.

14. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


§ 4A
KONTAKT

1. Kontakt z Administratorem / Prowadzącym Sklep odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: ezamowienia@sck.pl


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 05 listopada 2018 roku.

2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu na Allegro lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

3. Wszelkie zmiany Polityki prywatności obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

4. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Prowadzący Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów.

5. W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki prywatności skontaktuj się proszę z Administratorem / Prowadzącym Sklep.


___________________________

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SCK S.C. Agnieszka i Albert Kuleszo z siedzibą w 72-006 Mierzyn ; ul. Spółdzielców 8k

2. Celem przetwarzania Państwa danych mogą być dane statystyczne oraz kontakt z Państwem jako klientami (również potencjalnymi).

3. Korzystając z naszej strony wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmię SCK S.C. Agnieszka i Albert Kuleszo z siedzibą w 72-006 Mierzyn ; ul. Spółdzielców 8k. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda. Odbiorcami danych mogą być zewnętrzne podmioty np. Google Analytics.

4.Państwa dane osobowe mogą być przechowywane do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Macie Państwo prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Macie Państwo prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego. Dane mogą być wykorzystywane do profilowania marketingu np. za pomocą narzędzi Google Analytics. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z nami lub z Inspektorem Ochrony Danych.

6. Kontaktując się z nami wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę SCK S.C. Agnieszka i Albert Kuleszo z siedzibą 72-006 Mierzyn ; ul. Spółdzielców 8k. W celu udzielenia odpowiedzi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich edytowania.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixelpixel